Βρες το κατάστημά σου
Card cap

Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ , γίνεται μέλος στην «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»  και στηρίζει τη μη κερδοσκοπική εταιρεία, επάξια στο έργο της.

29 Σεπτέμβριος, 2023

Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ , γίνεται μέλος στην «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»  και στηρίζει τη μη κερδοσκοπική εταιρεία, επάξια στο έργο της. Σημειώνεται ότι η ΚΡΗΤΙΚΟΣ αναδεικνύει καθημερινά τους στρατηγικούς πυλώνες των ενεργειών της ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι μία κίνηση προσφοράς και εθελοντικής δράσης, με  άξονες  δράσης  τον  Πολιτισμό,  τον Αθλητισμό, τον  Τουρισμό, το  Περιβάλλον  και  τον  Εθελοντισμό.  Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει την αποφασιστικότητα  του ιδιωτικού τομέα να  προσφέρει  αφιλοκερδώς  υπηρεσίες  στην  ελληνική  πολιτεία, έτσι  ώστε η  χώρα  να  τύχει  της  μεγαλύτερης  δυνατής  βοήθειας  από  τους  πλέον  εύρωστους  και  υγιείς  κλάδους  της  ελληνικής  αγοράς. Επισημαίνεται ότι η «Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, ελεύθερη από πολιτικές δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα οι δράσεις της συνδράμουν την ελληνική πολιτεία, χωρίς την παραμικρή οικονομική ενίσχυση από το κράτος.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις