Βρες το κατάστημά σου

Πυλώνες

Αρχική/Πυλώνες

Πυλώνες

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών μας στόχων, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με σκοπό να ενδυναμώνουμε διαρκώς το θετικό μας αποτύπωμα.

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους έχουμε σχεδιάσει τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι:

  • ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από τις θεμελιώδεις αξίες της ΚΡΗΤΙΚΟΣ είναι η συνεισφορά στην πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την προσφορά, τη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων, τη βιώσιμη επιχειρηματική δράση και την καινοτομία