Βρες το κατάστημά σου
Card cap

«ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ : Greek Business Champion 2010-2020

26 Ιούλιος, 2021

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ αναδείχθηκε GREEK BUSINESS CHAMPION στην απονομή των βραβείων «ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020», του θεσμού που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν ανοίγοντας δρόμους και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Η διάκριση της πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση των οικονομικών της δεικτών και αφορούσε στην κατηγορία των επιχειρήσεων που κατόρθωσαν να αυξήσουν ταυτόχρονα πάνω από 50% τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρων, συγκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019.
Επίσης, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ βραβεύτηκε και με το Solidarity Excellence Award για την προσήλωσή της στην αξία της ανθρώπινης ζωής και την αλληλεγγύη που επέδειξε έμπρακτα απέναντι στην κοινωνία με την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19. Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, από την αρχή της πανδημίας στάθηκε μέσω ποικίλων δράσεων δίπλα στους εργαζόμενους και στην κοινωνία.
Για την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ αυτή η διπλή διάκριση, αποτελεί ακόμα μία επιβράβευση για την πλήρη επίτευξη των κύριων στρατηγικών της στόχων, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη στον κλάδο που δραστηριοποιείται, αλλά και τη σταθερή παρουσία της δίπλα στην ελληνική κοινωνία.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις