Βρες το κατάστημά σου

Άνθρωπος

Αρχική/Άνθρωπος
Card cap

Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ συμβάλει ενεργά στην απασχόληση ατόμων 

49% Γυναίκες

42% Άντρες

44% 20-30 ετών

56%  % 30-50 ετών

 

Επενδύουμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας

19.000 ώρες εκπαίδευσης

4.000 ώρες εκπαίδευσής σε καταστήματα

8.099 ώρες σε τάξη