Περιβάλλον

Αρχική/Περιβάλλον

Περιβάλλον

Θέλουμε η εταιρεία μας να αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης γι΄αυτό και δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιούμε κάθε είδους αρνητική επίδραση της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.