Βρες το κατάστημά σου

Πες μας τη διεύθυνσή σου για να δεις με ποια online υπηρεσία μας θα σε εξυπηρετήσουμε!

Αγαπημένα

BAYGON (-1,00Ε)

Κατσαριδοκτόνο 400ml- Κωδ. προϊόντος 878095

Περιγραφή

Το Baygon® Crawling είναι ενα εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψαράκια, γρύλλοι και αράχνες, με απ’ ευθείας ψεκασμό ή υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών. Το προϊόν έχει γρήγορη δράση με απ’ αυθείας ψεκασμό στα έντομα. Σκοτώνει τις κατσαρίδες σε 6 δευτερόλεπτα με απευθείας ψεκασμό. Επίσης για τις κατσαρίδες, μπορεί να έχει και ωοκτόνο δράση εφόσον ψεκαστεί απ' ευθείας πάνω στους ωοσάκους ή στα ακμαία θηλυκά που φέρουν ωοσάκους. Η αποτελεσματικότητά του διαρκεί από 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας που εφαρμόζεται & το είδος του εντόμου.

Συστατικά

Δραστικές ουσίες: Cypermethrin 0,1% β/β, Imiprothrin 0,1% β/β.

Οδηγίες Χρήσης/Αποθήκευσης

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Δε χρειάζετε να ψεκάσετε απευθείας πάνω στα ιπτάμενα έντομα, καθώς το εκνέφωμα στον αέρα θα τα σκοτώσει.

Πληροφορίες Προμηθεύτη

BAYGON® CRAWLING Κίνδυνος Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Πρώτες βοήθειες: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Προσοχή. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην ψεκάζετε πάνω σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη. Μην ψεκάζετε σε ηλεκτρικές συσκευές που δεν έχουν αποσυνδεθεί. Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή. Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777 S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 3448000