Βρες το κατάστημά σου

Πες μας τη διεύθυνσή σου για να δεις με ποια online υπηρεσία μας θα σε εξυπηρετήσουμε!

Αγαπημένα

BAYGON Mat (+30τεμ)Δώρο

Ταμπλέτες 60τεμ,- Κωδ. προϊόντος 878020

Περιγραφή

Τα πλακίδια Baygon® Mat, χάρη στη σύνθεσή τους, προσφέρουν αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια συμπεριλαμβανομένου και του ασιατικού κουνουπιού τίγρης, όλη τη νύχτα (έως και 10 ώρες) σε χώρο έως 30 κ.μ..

Συστατικά

Δραστικές Ουσίες: Transfluthrin 1.259% β/β (1.259g/100g), Piperonyl butoxide 11.803% β/β (11.803g/100g)

Οδηγίες Χρήσης/Αποθήκευσης

1. Αποσυσκευάστε το πλακίδιo. 2. Τοποθετήστε το στη σχισμή της ηλεκτρικής συσκευής, στο κέντρο της. 3. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα. Το προϊόν αρχίζει να δρα μετά από 30 λεπτά και σε 45 λεπτά παρέχει αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια. 4. Μετά από 10 ώρες χρήσης, αποσυνδέστε την ηλεκτρική συσκευή και βγάλτε το πλακίδιο, εισάγοντας ένα καινούργιο. 5. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα ξηρό μέρος μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες και απ' ευθείας φως του ηλίου. Χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή με ένα πλακίδιο σε δωμάτια εως και 30 κ.μ. Χρησιμοποιείτε Baygon® Mat πλακίδια με Baygon® Mat συσκευή.

Πληροφορίες Προμηθεύτη

Baygon® Mat Προσοχή Δραστικές Ουσίες: Transfluthrin 1.259% β/β (1.259g/100g), Piperonyl butoxide 11.803% β/β (11.803g/100g) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο. Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια. Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή. Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777. S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 3448000.