Βρες το κατάστημά σου

Πες μας τη διεύθυνσή σου για να δεις με ποια online υπηρεσία μας θα σε εξυπηρετήσουμε!

Αγαπημένα

MR MUSCLE Gel

Αποφρακτικό 1L- Κωδ. προϊόντος 305053

Περιγραφή

Mr Muscle® Αποφρακτικό Gel 1000ml. Καθαριστικό και αποφρακτικό οικιακών αποχετεύσεων. To Mr Muscle® Αποφρακτικό Gel δρα σε 5 λεπτά: Δρα απευθείας στο σημείο της απόφραξης και καθαρίζει γρήγορα τις βουλωμένες αποχετεύσεις!

Συστατικά

Κάτω του 5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο, σαπούνι, αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

Οδηγίες Χρήσης/Αποθήκευσης

1, Αδειάστε το μιοό περιεχόμενο του μπουκαλιού ακριβώς μέσα στο σιφώνι. 2. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά***. Για δύσκολες περιπτώσεις αφήστε να δράσει για 30 λεπτά. 3. Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε να τρέξει άφθονο καυτό νερό. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε μέχρι και μία ακόμη φορά. Για συντήρηση χρησιμοποιήστε το 1/4 το μπουκαλιού μία φορά την εβδομάδα. ***Βάσει εργαστηριακών δοκιμών σε βουλωμένες σωληνώσεις μπάνιου (τρίχες και σαπούνι). Για δυσκολότερες περιπτώσεις, αφήστε το προϊόν να δράσει παραπάνω.

Πληροφορίες Προμηθεύτη

Mr Muscle® Αποφρακτικό Gel. Αποφρακτικό οικιακών αποχετεύσεων. Κίνδυνος. Περιέχει Υποχλωριώδες νάτριο, Υδροξείδιο του νάτριου, Αμίνες, C12-18-αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). Να διατηρείτε το μπουκάλι ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος και πάντα σε όρθια θέση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777 S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 3448000