Βρες το κατάστημά σου

Πες μας τη διεύθυνσή σου για να δεις με ποια online υπηρεσία μας θα σε εξυπηρετήσουμε!

Αγαπημένα

DUCK 3in1 Για Το Καζανάκι

Block WC 50γρ.- Κωδ. προϊόντος 196537

Περιγραφή

To Duck® Για το καζανάκι καθαρίζει & αρωματίζει ενώ βοηθά στην πρόληψη των αλάτων.

Συστατικά

Τουλάχιστον 15% αλλά κάτω του 30% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, τουλάχιστον 30% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Επίσης περιέχει άρωμα.

Οδηγίες Χρήσης/Αποθήκευσης

1.Αφαιρέστε το block από τη συσκευασία. Αφαιρέστε την ενημερωτική ετικέτα από το block. Μην αφαιρλεστε το μπλε διαλυτό περιτλυλιγμα. 2. Ρίξτε το block στο καζανάκι στην αντίθετη πλευρά από την παροχή νερού. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. 3. Αφήστε 5 λεπτά για να ενεργοποιηθεί το προϊόν πριν τραβήξετε το καζανάκι για πρώτη φορά. Απλά προσθέστε ένα καινούργιο Duck® Για το καζανάκι όταν το μπλε χρώμα εξασθενήσει.

Πληροφορίες Προμηθεύτη

Duck® Για το καζανάκι. Καθαριστικό τουαλέτας για το καζανάκι. Κίνδυνος. Περιέχει βενζολοσουφλονικού οξέος, C10-13- αλκυλο παραγωγων, άλατα νατρίου. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς. Για χρήση στη λεκάνη της τουαλέτας μόνο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777 S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 3448000