Βρες το κατάστημά σου

Πες μας τη διεύθυνσή σου για να δεις με ποια online υπηρεσία μας θα σε εξυπηρετήσουμε!

Αγαπημένα

DUCK 3in1 Θάλασσα

Block WC Τεμάχιο- Κωδ. προϊόντος 420061

Περιγραφή

Το Duck® Block καθαρίζει κάθε φορά που τραβάτε το καζανάκι, βοηθά στην καταπολέμηση των αλάτων, προσφέρει φρεσκάδα που διαρκεί. Φρεσκάδα Θάλασσας 1.Καθαρίζει 2. Βοηθά στην πρόληψη των αλάτων 3. Διαρκεί εώς 3 εβδομάδες.

Συστατικά

Κάτω του 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, , τουλάχιστον 30% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει άρωμα, Limonene, Citronellol.

Οδηγίες Χρήσης/Αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε το σε καθαρή λεκάνη. Ξεδιπλώστε το άγκιστρο και τοποθετήστε το block κάτω από το χείλος της λεκάνης σε σημείο που να βρέχεται από το νερό κάθε φορά που τραβάτε το καζανάκι.

Πληροφορίες Προμηθεύτη

Duck® Block - Φρεσκάδα Θάλασσας. Στερεό block για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας. Κίνδυνος. Περιέχει Bενζολοσουλφονικού οξέος C10-13-αλκυλο παραγώγων άλατα νατρίου, Άλατα νατρίου C14-16-αλκανο-υδροξυ- και C14-16-αλκενο- σουλφονικών οξέων, θειικού οξέως, μονο-C12-18-αλκυλο εστέρων, άλατα νατρίου. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Περιέχει Oξικό 4-τερτ-βουτυλoκυκλoεξυλο, (R)-p-μενθα-1,8-διένιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για χρήση στη λεκάνη της τουαλέτας μόνο. Όπως με οποιοδήποτε καθαριστικό οικιακής χρήσης, αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του προϊόντος με το δέρμα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777 S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 3448000